מפעל חיוני

"מפעל חיוני"


הינו כל מפעל או חלק ממנו, שאושר על ידי שר התעשייה והתעסוקה ועומד בתנאים הבאים: המפעל פועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום שירותים חיוניים. כמו כן כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או שירותים הדרושים לציבור או לייצוא. בדף זה ריכזנו מידע אודות מפעלים חיוניים והליך אישור מפעל חיוני.
 

 

"מפעל למתן שירותים קיומיים"


הינו כל מפעל או חלק ממנו, שנותן שירותים קיומיים, כפי שיפורט להלן, ושהשר אישר אותו בצו לעניין זה לצורך מצב מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני: אספקת מים, מזון או חשמל, וכן מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת או דואר, שירות שיש לספקו לשם מניעת פגיעה חמורה באוכלוסיה או בשטח, שעליו חלה הכרזה על מצב מיוחד בעורף או הכרזה על אירוע אסון המוני, שירות שלדעת השר הוא חיוני לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסיה, שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה, בנסיבות העניין, לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו.
 

כדי לאפשר את המשך הפעילות המשקית החיונית בשעת חירום, נקבע ביוזמת הרשות למשק כללי בשעת חירום, מערך של "מפעלים חיוניים" למשק הכללי (תעשיה ומסחר), המוכרזים מפעלים חיוניים.

הצטרפות לתוכנית "גורם כלכלי מאושר" - מידע נוסף
מהו תקן ISO 22301? הסבר
 

 

 מפעל חיוני

 

 

מפעל חיוני מכיל  3 רמות סיווג:

א. קיומי – מוצר או שירות שחסרונו אצל הצרכן הסופי, ולו לפרק זמן קצר, עשוי במקרים רבים להסב נזק מוחשי לא הפיך לבריאות האדם, לגופו או לנפשו.

ב. חיוני – מוצר או שירות שחסרונו אצל הצרכן הסופי, לפרק זמן קצר, עשוי במקרים רבים להסב שיבוש מעיק וחריף על תפקודו היומיומי הבסיסי של הפרט. וכן המשך חסרונו לאורך זמן, עלול להסב נזקים לבריאות האדם.

ג. בסיסי – מוצר או שירות שחסרונו אצל הצרכן הסופי, עשוי במרבית המקרים לגרום לשיבוש מטריד של שגרת חיי הפרט ורווחתו הכלכלית.

 

מוכנות לשעת חירום במפעלים חיוניים


מפעלים חיוניים, אשר הוכרזו כחיוניים למשק הכללי נדרשים להתארגן מראש בזמן רגיעה לקראת שעת חירום, בדומה לשאר המפעלים החיוניים הכלולים במערך מל"ח (משק לשעת חירום). התארגנות לשעת חירום מושתתת על פעולות תכנון, ארגון, הכוונה וביצוע הכנות מראש, הנערכות בפיקוחו ובסיועו של משרד התעשייה והמסחר/הרשות למשק כללי בשעת חירום. 


מפעלים חיוניים נדרשים להיערך ולבדוק כיצד ימשיכו לייצר ולספק מוצרים במצב חירום מתמשך, תוך מגמה לצמצום הנזקים הכלכליים למשק המדינה. בחברתנו פיתחנו מודל ייחודי המאפשר לבחון את יכולות המשך הייצור, השינוע ואספקת המוצרים גם במצב חירום ולצמצם את הנזק האפשרי לארגון. כמו כן, אנו מסייעים למפעלים בהליך אישור מפעל חיוני.
 

מדוע חשוב שימצא בידך אישור מפעל חיוני


ארגון/חברה/עסק שהוגדרו כמפעל חיוני בשעת חירום ממשיכים לפעול בדומה לשגרה ואף מקבלים סיוע וגיבוי מהמדינה כדי להמשיך את הפעילות ולשמור על רציפות תפקודית שוטפת וללא פגיעה כלכלית. מפעלים חיוניים נדרשים להתארגן מראש בזמן שגרה לקראת שעת חירום, בדומה לשאר המפעלים החיוניים הכלולים במערך משק לשעת חירום. התארגנות לשעת חירום מושתתת על פעולות תכנון, ארגון, הכוונה וביצוע הכנות מראש, הנערכות בפיקוחו ובסיועו של משרד התעשייה והמסחר והרשות למשק כללי בשעת חירום.

מפעלים חיוניים נדרשים להיערך ולבדוק כיצד ימשיכו לייצר ולספק מוצרים במצב חירום מתמשך, תוך מגמה לצמצום הנזקים הכלכליים למשק המדינה.

 

היתרונות בקבלת היתר לקיום מפעל חיוני בזמן חירום

 

מפעל חיוני ימשיך לפעול בשעת חירום בשעה שמפעלים אחרים בסביבתו לא יוכלו להמשיך ולפעול. מפעל חיוני לרוב יגדיל את פלח השוק שלו ואף ירחיב את קווי המוצרים, כאשר המתחרים יהיו משותקים בכפייה ולא יוכלו לערער על החלטת הממשלה. בזמן חירום גדל הביקוש בעיקר למוצרי פנאי לבית, מכשירי טלוויזיה, מחשבים כל פריט שעשוי לסייע בקבלת מידע במדיות השונות, מכשירי סלולר, צריכה מוגברת של מוצרי צריכה משומרים, ממתקים וכד'.

העובדים אשר מוגדרים חיוניים יכולים להמשיך לעבוד תחת הגדרה של "ריתוק משקי". ניתן גם לבקש אישור מיוחד מהצבא במידה ויש גיוס, ועדת חריגים כדי להשאיר את העובדים החיוניים בעבודה.  מפעל חיוני בשונה למפעל שאינו חיוני רשאי לבקש כוח אדם זוטר ואף להכשירו על חשבון מדינת ישראל ולקבל סיוע בגיוס עובדי רצפת ייצור ועובדים לפעילויות פשוטות שאינן דורשות ידע מקצועי מוקדם. כמו גם סיוע בשימוש במעונות יום שמוגדרים כמפעלים חיוניים.

מפעל חיוני, בהתאם לפעילותו, זוכה לתיעדוף שונה בעזרת קבלת היתרי מעבר בכבישים, שינוע סחורות ומעבר בנתיבי תחבורה חסומים לכלי רכב שאינם מותרים לנוע בכבישים, כמו גם אספקת חשמל וכדומה כדי להמשיך ולפעול. המדינה מקצה משאבים בהתאם לצורך וקו חם למפעלים חיוניים כדי שלא תהיה פגיעה בייצור השוטף. מפעל חיוני מקבל היתר להמשיך ולפעול בשעות לא שגרתיות ויכול להפעיל את העובדים בפעילויות מגוונות ללא חשש לפגיעה בהרעת תנאי העסקה של העובדים. כמו גם היתר לפעול במשמרות לילה וסופ"ש.

מפעל חיוני מקבל זכאות באספקת דלקים, וזכאות לקבלת תיעדוף באספקת חשמל בחירום או שירותי גנרציה במקרי חירום. מציאת פתרונות ע"י המדינה לילדי העובדים במעונות יום שמוגדרים כמפעלים חיוניים. כוח אדם אשר מרותק לעבודה במפעל חיוני מתוגמל בדרך שונה ומהירה ע"י ביטוח לאומי בגין היעדרויות, בעיות מבית וכדומה. קבלת עדיפות לשחרור מהיר של סחורות מהנמלים, או קבלת תיעדוף ביצוא אווירי או ימי של סחורות, זה מאפשר ללקוחות שנמצאים מעבר לים לדעת שהם יוכלו להמשיך לקבל את הסחורות והשירותים בזמן חירום.
 

כיצד אנו מסייעים בהליך אישור מפעל חיוני?


1.    איתור מעמדך ע"פ הסיווג של העסק שלך (קיומי-חיוני- בסיסי)ץ פנייה למשרדי ממשלה.
2.    ליקוט וריכוז כלל המידע העדכני הנדרש לצורך בקשת חברתכם לקבלת "אישור מפעל חיוני".
3.    מעקב אחר המענה מנציגי משרדי הממשלה  הרלוונטיים,דוגמת- (משרדי האוצר, תקשורת, העבודה והרווחה, הביטחון ...).
4.    השתתפות בביקור נציגי משרדי הממשלה במתחם חברתכם.
5.    מעקב אחר השלמת מידע נדרשות, לצורך הגשה לועדות מל"ח/אחר.
6.    ליווי במקרה והתקבל "ערר" וועדות מל"ח, משרדי ממשלה.
 

מגוון סיבות טובות לבחור בנו לתהליך זה


אנו מבצעים מבדקים באמצעות שאלון אינטרנטיים לכל העסקים/חברות שאינם בהכרח ערוכים למשבר הנוכחי. הכשרה וסיוע פנימי לכל החברות/עסקים אשר חפצים להיות מוכרזים תחת ההגדרה של "מפעל חיוני". שכתוב נהלי עבודה המתאים לפעילותם של חברות/עסקים שמוגדרים כעת כ"מפעלים חיוניים". הדרכה של צוותי חירום תפעולים המוגדרים כחיוניים לעת הזו. לקיחת חלק פעיל בצוותי חשיבה של ניהול סיכונים פנימיים בחברות.

 

כך נסייע לך!

 

  • החברה היחידה שאנשיה פיתחו מודל שמשמש כ-Best practices ייעודי לסקטור התעשייתי והשירותי במדינת ישראל. מלווים בהליך אישור
  • החברה היחידה שאנשיה הוכשרו בעולם התעשייתי ובאקדמיה למצבי חירום.
  • החברה היחידה שפעילה בקרב הגופים היצרנים המובילים ביותר במדינת ישראל.
  • החברה היחידה שבנתה מערך חירום ייחודי למתקני משרד האוצר.
  • החברה היחידה שמנהלת כיום מרכז הסברה On Line שמספק כלי ניהול אפקטיביים לחברות ועסקים – כיצד לפעול לקראת מצב חירום במהלך מצב חירום ולאחריו.
  • החברה היחידה שצוותיה נשענים על מתודולוגיות בינלאומיות שהתאזרחו לדפוסי העבודה הייחודים של הסקטור התעשייתי/שירותים של מדינת ישראל.

 

 

המשכיות עסקית בחירום - דגשים מקצועיים


 

בקשה להתייעצות- הצעת מחיר
Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שלח

תודה שפניתם אלינו.

המייל נשלח בהצלחה

 

שם מלא:

* שדה חובה 

טלפון:

* שדה חובה

דוא"ל:

*שדה חובה

תוכן ההודעה:

*שדה חובה

תחום התענינות: