הצטרפות לתוכנית "גורם כלכלי מאושר"

 

כך תוכלו לצרף את העסק לתכנית "גורם כלכלי מאושר"

תכנית "גורם כלכלי מאושר" הינה תכנית וולונטרית לאבטחת שרשרת הסחר העולמית. התכנית מבוססת על מסמך מסגרת ה- SAFE של ארגון המכס העולמי שאומצה בשנת 2005 על ידי מכס ישראל וקבעה סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת ההספקה הבינלאומית.

גורם עסקי המבקש להצטרף לתכנית ולקבל מעמד של "גורם כלכלי מאושר" (AEO) חייב לבצע בחינה מקיפה של נהלי ואמצעי הביטחון המיושמים לאורך כל שרשרת ההספקה שלו: בנקודות הייצור, האחסנה, ההעמסה ותהליך השינוע של המטענים ולהבטיח את העמידה בסטנדרטים ובקריטריונים הביטחוניים של התכנית. ניתוח מודלים עסקיים יכול להשתנות מחברה לחברה בשל סיבות כאלו ואחרות ולכן ניתנת מידה של גמישות והתאמה ביטחונית לכל חברה.

חברות וארגונים אשר זכו למעמד המיוחל, מחויבים לעמוד בביקורות תקופתיות. חברתנו מספקת בין השאר שירות של הכנה לביקורת גורם כלכלי מאושר.
 

הכירו את הסטנדרטים הבטחוניים העיקריים הנדרשים מכל גורם עסקי -
המבקש להצטרף לתכנית כפי שפורסמו באתר רשות המיסים:

 

1.    מדיניות ומחויבות ההנהלה לנושאי ביטחון - בראש ובראשונה הנהלת החברה חייבת להכיר בחשיבות ביטחון שרשרת ההספקה ולהיות מעורבת בקידום ויישום של הנחיות ונהלים בכל הנוגע לאבטחת שרשרת ההספקה של החברה.  פרוצדורות ונהלי ביטחון:

•    הנהלת החברה חייבת לקבוע, לקדם ולהפיץ תקנות, נהלים וחוקים המתבססים על הקריטריונים הביטחוניים בתכנית AEO.
•    קב"ט/ ממונה ביטחון בחברה- קב"ט / ממונה ביטחון חייב להיות אחראי על הביטחון בחברה.
•    תחקור וניתוח אירועים חריגים: ראשית, החברה חייבת לקיים תחקירים לאחר אירועים חריגים/אירועי חירום, על התחקיר להיות מתועד ולכלול מסקנות ופעולות שיש לבצע על מנת למנוע את הישנות המקרים. שנית, במידה ועולה חשד לאירוע חריג בשרשרת ההספקה של החברה, כגון: אי הגעה/ הגעה של מטען ליעד לא נכון, אי התאמה בין הניירת לתכולת המטען שהגיע, סימנים המעידים על פתיחה/ התערבות המטען, החברה חייבת לחקור באופן יסודי את נסיבות האירוע ולדווח לרשויות החוק והמכס מוקדם ככל שניתן.
 

2.    ניתוח, הערכת וניהול סיכונים - תהליכי הערכת ניתוח וניהול הסיכונים הינם תהליכים חשובים ונחוצים בכל חברה על מנת לקבוע מהם האיומים הפוטנציאלים הנשקפים לארגון ולשרשרת ההספקה שלו, מהי מידת הנזק הנשקפת מהם ומהם דרכי המניעה וההתמודדות עימם.
•    החברה חייבת לקיים ולתעד תהליכי הערכת, ניתוח וניהול סיכונים הכוללים סיכוני ביטחון בשרשרת ההספקה של החברה.
•    תהליכי ניתוח וניהול הסיכונים בחברה חייבים להיות מתוקפים לפחות אחת לשנה ולכלול גם את השותפים העסקיים ונותני השירותים של החברה.
 

3.    אבטחת שותפי הסחר/שותפים עסקיים - חברה המאושרת בתכנית "גורם כלכלי מאושר", צריכה לעבוד בשיתוף פעולה עם השותפים העסקיים שלה ולהשיג את מחויבותם להגברת אמצעי האבטחה שלהם, על מנת לחזק את ביטחון שרשרת ההספקה הבינלאומית של החברה. המונח שותפים עסקיים מתייחס לספקים קיימים ועתידיים, חברות בת, יצרנים, ספקי שירותים, קבלנים כולל קבלנים במיקור חוץ.
 

4.    תהליך גיוס עובדים ובדיקות רקע למועמדים - אחד התהליכים החשובים ביותר לארגון הוא תהליך גיוס העובדים, תהליך זה משפיע הן לטווח הקרוב והן לטווח הרחוק.יישום תהליך גיוס המכיל מספר פרמטרים של בדיקות: בדיקת היסטוריה תעסוקתית, מבחן מהימנות, מבחני הערכה ועוד. למועמדים לעבודה בחברה יכול לתרום לאיתור וסינון מועמדים העלולים להסב נזק לארגון ולחברה. ראשית, תהליך גיוס העובדים לחברה חייב להתבצע על פי נוהל סדור המגדיר את מעגל ההעסקה החל מקליטת העובד עד סיום העסקתו בחברה. שנית, תהליך הגיוס בחברה חייב לכלול פעולות לאימות ההיסטוריה  התעסוקתית של כל מועמד לעבודה טרום העסקה.
 

5.    אבטחה פיזית - מטרתה של תכנית אבטחה אפקטיבית הנה בראש ובראשונה למנוע ניסיונות של גרימת נזק לחברה, לרכושה ולעובדיה. בנוסף, יישום תכנית אבטחה מהווה מסר של שליטה ואחריות מצד הנהלת החברה כלפי עובדיה, שותפיה העסקיים ולקוחותיה.

6.    בקרת גישה/ כניסה - הליך בקרת הכניסה לשטח החברה חייב להיות מפוקח ומבוקר על מנת למנוע גישה לא מורשית למתקני החברה הן מבחוץ והן מבפנים. ראשית נדרשת, מערכת בקרת כניסה לזיהוי חיובי של העובד בעלת יכולת לשמירת נתונים חייבת להיות מותקנת בכל אחת מנקודות הכניסה ובאזורים הרגישים בחברה .שנית, הכניסה לאזורים רגישים בחברה תאושר לבעלי התפקידים הרלוונטיים בלבד ו/או על פי נחיצות.

7.    בטחון מכולות ומטענים (יצור, אריזה, אחסון, הובלה) - נדרשים קביעת נהלים ואמצעי ביטחון אשר נועדו לסייע לאבטחתם ושלמותם של המטענים והמכולות לאורך שרשרת ההספקה של החברה.

8.    הדרכות ביטחון - על הנהלת החברה ליצור מודעות אצל העובדים לאיומים וסיכונים בשרשרת הסחר של החברה ולהביא לידי ביטוי את נושא הביטחון באמצעות הדרכות ייעודיות ותרגילים תקופתיים. החברה חייבת לקיים תכנית הדרכה שנתית לעובדים בנושאי ביטחון ומודעות לאיומים וסיכונים בשרשרת ההספקה. תכנית ההדרכה צריכה לכלול נושאים כגון:    מדיניות הביטחון בחברה, אבטחת מידעIT /, סיכונים פוטנציאלים בכל נקודה בשרשרת הסחר של     החברה, ביטחון מטענים ומכולות )שמירה על שלמות המטען וזיהוי חריגים(.נהלי דיווח במקרה חריג/ אירוע חרום, נהלים בנושאים: זיהוי ודיווח של גורם בלתי מורשה בשטח החברה, מטען חשוד או חריג, אי התאמה בנתוני מטען.

9.    אבטחת מידע IT - מאגרי מידע רבים, המשמשים יחידים, חברות עסקיות ומדינות, נמצאים על גבי מחשבים בעלי גישה לרשת האינטרנט. מאגרי מידע אלו כוללים מידע אישי, עסקי וביטחוני. תחום אבטחת המידע, עוסק בהגנה על מאגרי מידע אלו מפני גישה בלתי מורשית, גישה העלולה לגרום נזק רב: אישי, כלכלי וביטחוני.ראשית, על החברה לעשות שימוש במערכות/ תוכנות לזיהוי, ניטור ומניעת ניסיונות חדירה ושימוש לרעה במערכות המחשב והמידע )הן מגורמים פנימיים והן מחיצוניים( ולשמור על אמינות ושלמות המידע )פיזי ואלקטרוני(. שנית, החברה חייבת לקיים ולתעד מדיניות ונהלים לאבטחת מידע ומערכות מידע על מנת להגן ולמנוע אובדן/ שינוי של נתונים או שימוש לא נכון בהם. בנוסף, החברה חייבת לפתח ולקיים נהלים ויכולות לגיבוי ושחזור הנתונים והמידע שברשותה.

*רשויות המדינה מקיימות מעת לעת ביקורות בנושא. לפיכך, חברתנו מספקת בין השאר שירות של הכנה לביקורת גורם כלכלי מאושר AEO, תוך הקפדה יתרה על כל דרישות האבטחה.

 

למידע נוסף אודות שלומי אדר ייעוץ בטחוני - לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

בקשה להתייעצות- הצעת מחיר
Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שלח

תודה שפניתם אלינו.

המייל נשלח בהצלחה

 

שם מלא:

* שדה חובה 

טלפון:

* שדה חובה

דוא"ל:

*שדה חובה

תוכן ההודעה:

*שדה חובה

תחום התענינות: