תקן ISO 22301 

 

 • מעוניין לבנות תוכנית המשכיות עסקית?
 • לעבוד לפי תקן ISO 22301 הבינלאומי?
 • רוצה לקבל לקבל ייעוץ מקצועי בנושא?


חברת שלומי אדר מתמחה בניהול המשכיות עסקית וחזרה לשגרה, בדגש על אסונות טבע, איומי סייבר והגנה על מאגרי מידע. אנו מייעצים למגוון גופים גדולים ומפעלים, בבניית תוכנית המשכיות עסקית מנצחת. ארגונים אלו מוכנים לכל מצב חירום.

מהו תקן ISO 22301?
 

השם המלא של תקן זה הוא ISO 22301:2019 אבטחה וחוסן – מערכות ניהול המשכיות עסקית – דרישות. זהו תקן בינלאומי שפורסם על ידי הארגון הבינלאומי לתקינה (ISO), והוא מתאר כיצד לנהל המשכיות עסקית בארגון. אחת התכונות המבדילה בין תקן זה ממסגרות/תקנים עסקיים אחרים של רציפות תפקודית, היא שארגון יכול להיות מאושר על ידי גוף אישור מוכר, ולכן יהיה מסוגל להוכיח את הציות שלו ללקוחות, שותפים, בעלי ובעלי עניין אחרים.

 
סקר אבטחת מידע - כלי חיוני לשידרוג האבטחה בארגונך

 

תקן המשכיות עסקית ISO 22301

 

מהו ניהול המשכיות עסקית ומדוע אתה צריך את זה?

 

 • אם החברה שלך הושפעה מאסון או ממשבר, האם העסק שלך יוכל להמשיך? כאשר מאורעות ואסונות להכות, יש מעט זמן להכין מבנה התגובה, במיוחד כאשר אנשי המפתח, תהליכים, רשתות, תשתיות ושירותים חיוניים אחרים לקבל חסרים.
 • לאסון אין גבולות זה יכול להשפיע על המשכיות העסק שלך פנימי וחיצוני, המשפיעים על הלקוחות שלך ועל שרשרת האספקה.
 • אם אתה עסק קטן או גדול, אתה יכול להתמודד עם ההשפעה. המטרה העיקרית של ניהול המשכיות עסקית היא להפחית את הסבירות לאיומים ולהבטיח שהחברה מגיבה להפרעות משמעותיות שעלולות לסכן את עתידה.
 • ניהול המשכיות עסקית הוא על מנהיגות אחראית ואפקטיבית. היא אמורה לספק בסיס לפיתוח עמידות לאירועים, כמו גם ליכולת להגיב בהצלחה, לשמור על האינטרסים של גורמי העניין המרכזיים, המוניטין והפעולות היוצרות בחברה שלך.
 • אסטרטגיה של רציפות עסקית עם מערכת ניהול צריכה להבטיח שהעובדים יהיו קשובים לתפקידם ולאחריותם. במקרה של התרחשות בלתי צפויה, זה חיוני להיות מסוגל להסתגל לתהליכים הקבועים והליכים מאושרים.

 
משמעויות אי מימוש תקינה ISO 22301 המשכיות עסקית

•    אובדן העסק, הלקוחות וצוות העובדים
•    נזק למוניטין המותג
•    אובדן או נזק לרכוש ולחצרים
•    קנס פוטנציאלי עקב אי ציות לדרישות משפטיות או רגולטוריות
 

יתרונות שימוש ארגונים בתקן המשכיות עסקית 22301

 

 • זיהוי איומים לפעילויות קריטיות של הארגון, עמידות הארגון באיומים ומניעתם.
 • היערכות למצב של פגיעה בפעילות עסקית.
 • המשך הפעילות במצב לא צפוי במינימום פעילות עסקית נדרשת.
 • צמצום בפגיעה במוניטין (כמתחייב מהחוזים ומנתח השוק שעליו הארגון מעוניין לחלוש).
 • מענה לדרישות רגולטוריות או סטטוטוריות המחייבות את הארגון.

 

אילו אירועים מסכנים המשכיות עסקית בארגון?

מגפות
תקיפות סייבר ופרצות נתונים
הפסקות IT לא מתוכננות וטלקומוניקציה
הפרעה לאספקת כלי שירות
מזג אוויר קיצוני וגורמים סביבתיים אחרים
מעשי טרור
אירועי ביטחון
הצתות
אובדן אנשי מפתח
הרס רכוש פיזי או אובדן חומרים
 

מהם היתרונות של ניהול המשכיות עסקית?

ניהול המשכיות עסקית מאפשר לך לקיים מנגנון המבטיח שהפונקציות הקריטיות של העסק ישארו, גם לאחר משבר. המשכיות עסקית מונעת נזק בקנה מידה גדול ומבטיח ה כי הארגון שלך יתאושש מהר ככל האפשר. המשכיות עסקית מאפשרת לך להשיג יתרון שיווקי ע"י הוכחת היכולת לשמור על מסירת המוצרים והשירותים שלך, תוך מתן אמון לקוחות בארגון שלך בכל עת. ניהול המשכיות עסקית גם מצמצם את הסתמכות הארגון על אנשים על ידי הבטחה שהצוות ידע את תפקידו ואת תחומי האחריות במקרה של תקריות בלתי צפויות והצורך להסתגל לתהליכים הקבועים ולפרוצדורות סטנדרטיות.
 

תרגול יעיל של המשכיות עסקית מתייחס לאיומים פוטנציאליים לחברה ומעריך את ההשפעה שיש להם בפונקציות היום-יומית. היעדר אסטרטגיית המשכיות עסקית בארגון עלולה לגרום לכאוס בחירום.
 

ארבעה (4) יתרונות עסקיים דרמטיים הנובעים מיישום תקן 22301

1.ציות לדרישות המשפטיות - ישנן יותר ויותר מדינות המגדירות חוקים ותקנות המחייבים ציות להמשכיות עסקית. ומעבר לאינטרסים הממשלתיים, עסקים פרטיים (למשל, מוסדות פיננסיים) דורשים גם את הספקים והשותפים שלהם ליישום פתרונות המשכיות עסקית. והחדשות הטובות הן שתקן ISO 22301 מספק מסגרת מושלמת ומתודולוגיה לתמיכה בתאימות לדרישות הללו – על-ידי הפחתת מאמץ ניהולי ותפעולי, כמו גם את מספר העונשים שיש לשלם.

2.השגת יתרון שיווקי - אם החברה שלך פועלת על פי תקן ISO 22301 מוסמך והמתחרים שלך, יהיה לך יתרון עליהם כשמדובר ללקוחות רגישים לגבי שמירה על המשכיות הפעילות שלהם, ואת המסירה של המוצרים והשירותים שלהם.בנוסף, הסמכה זו עשויה לסייע לך לזכות במכרזים -עסקאות ולקוחות חדשים, ע"י הוכחה  חיצונית ופנימית לכל גוף/לקוח פוטנציאלי שארגונך ערוך ומכון להתמודד עם מצבי חירום בודדים/מצרפיים.

3.צמצום התלות באנשים - לעתים קרובות, פעילויות קריטיות של חברה מבוססת במידה רבה  על בעלי תפקידים  שחלקם אינו ניתן להחליפן. מנהלים המודעים לכך יכולים לעשות שימוש בנוהלי המשכיות עסקית כדי להיות הרבה פחות תלויים באותם אנשים (בגלל פתרונות חלופיים מיושמים או על ידי תיעוד משימות קשורות), כלומר להסתמך על תהליכים של מספר פונקציות ופחות על תלות אבסולוטית בפונקציה ספציפית בארגון שלך.

4.מניעת נזק בקנה מידה גדול - בעולם של שירותים ועסקאות בזמן אמת, כל דקה של שירות עולה כסף – הרבה כסף. ו, גם אם העסק שלך לא כל כך רגיש לפרקי זמן קנים בהם אינך זמין ,על-ידי יישום נוהלי המשכיות עסקית התואמים ל-ISO 22301, תהיה לך מעין פוליסת ביטוח.שמונעת מחלק לא מבוטל של אירועי חירום להתפשט  ובעזרת התאוששות מהירה יותר-החברה שלך תחסוך כסף. והדבר הטוב ביותר מכל הוא שהשקעתך ביישום תקן המשכיות עסקית היא הרבה יותר קטנה מהחיסכון בעלויות נוספות בהם תיעזר.
 

ששה-עשר (16) שלבים ליישום תקן ISO 22301 בחברה שלך:

1) תמיכה בניהול
2) זיהוי דרישות
3) מדיניות המשכיות עסקית ויעדים
4) מסמכי תמיכה למערכת ניהול
5) הערכת סיכונים וטיפול
6) ניתוח השפעה עסקית
7) אסטרטגיית המשכיות עסקית
8) תוכנית המשכיות עסקית
9) הכשרה ומודעות
10) תחזוקת המסמכים
11) חוות דעת שלאחר האירוע
12) תקשורת עם מסיבות מעניינות
13) מדידה והערכה
14) ביקורת פנימית
15) פעולות מתקנות
16) ביקורת ניהולית
 

השיטה לישום תקן המשכיות עסקית ISO 22301:
 

 • הערכת איומים, סיכונים, פגיעוּת וקריטיוּת על ידי יוזמות/מטרות יישומיות העוסקות: באיומים, בסיכונים ובגורמי סיכון, ובהשלכותיהם ועל ידי כך לשפר את ההמשכיות התפעולית ואת ההגנה על הנכסים הקריטיים
 • הבנת צרכי הארגון ואת הצורך בקביעת מדיניות ויעדים
 • יישום ותפעול בקרות ואמצעים למיצוי יכולת כוללת של ארגון לנהל אירועים שמשבשים את הרציפות העסקית
 • ניטור ובדיקת התפקוד והיעילות של המערכת (BCMS) Business Continuity Management Program
 • שיפור מתמיד המבוסס על מדידה אובייקטיבית
   

הקמת מערכת ניהול המבוססת על תקן המשכיות עסקית 22301 תאפשר לארגון:
 

 • לתכנן את מדיניות הארגון ואסטרטגיות הפעולה שלו לנושא המשכיות עסקית.
 • לשפר את הרציפות התפעולית ואת ההגנה על נכסים קריטיים.
 • להקים, לממש, לתחזק ולשפר ההמשכיות העיסקית בהשוואה לתקינה הבינלאומית.
 • להבטיח את קיום מדיניות ההמשכיות העיסקית  המוצהרת.
 • להוכיח לכל ציבור הלקוחות  את  המשך קיום מדיניות ההמשכיות העיסקית.
 • להכשיר אנשים מתאימים לטיפול בתקריות השונות.
 • להטמיע את הנושא בתרבות הארגונית.
 • להכין תכניות מתאימות ולתרגל אותם.
 • להמשיך ולשפר באופן מתמיד את יכולות הארגון להתמודד עם מצבי מצוקה שונים.

 

 

תקנות GDPR לאבטחת מידע - מידע נוסף
יש לך שאלה? משהו לא ברור? צור עמנו קשר

 

 

 

 

 

בקשה להתייעצות- הצעת מחיר
Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שלח

תודה שפניתם אלינו.

המייל נשלח בהצלחה

 

שם מלא:

* שדה חובה 

טלפון:

* שדה חובה

דוא"ל:

*שדה חובה

תוכן ההודעה:

*שדה חובה

תחום התענינות: