ניהול אבטחה
 

ניהול אבטחה בארגונים גדולים

ניהול אבטחה בארגון הינו תחום מורכב ובעל חשיבות עליונה. הביטחון הפיזי של העובדים בחברה כמו גם המידע דורשים מערך של נהלי פעולה ועבודה בהתאם למדיניות החברה.  ניהול אבטחה נוגע בנושאי אבטחה פיזית בארגונים, אך יש לו השפעה גם על ביטחון ואבטחת מידע ועל מוכנות והיערכות לשעת חירום.

ניהול אבטחה

ייעוץ חיצוני בלתי תלוי

 

חשוב לזכור כי נהלי אבטחה בלבד, כולל הנחיות ביטחון נגד טרור - אינם מספיקים ויש צורך באנשי מקצוע מנוסים בתחום ייעוץ ביטחוני, בראייה כוללת ונטולת השפעות. שירותי ייעוץ ביטחוני מסייעים גם בנושאים ודרכי עבודה כמו שימור שרשרת הייצור/ אספקה, חומרי גלם, תוצרת גמורה/ מידע רגיש ועוד.
 

אבטחה ברמה גבוהה  הינה מערכת המוקמת ופועלת על בסיס תוכנית שביסודה מושתתת על סקר סיכונים והערכת קשת האיומים על הארגון, גיבוש תוכנית אופרטיבית נוכח הסיכונים המוערכים בתחום האבטחה הפיזית, אבטחת מידע ותוכניות חירום. תכנון הנדסי והתאמה לאופי הארגון ועיקר פעילותו מערכת דינמית מאוד, הפועלת לאורך זמן המשלבת בתוכה כוח אדם וטכנולוגיה הפועלים במשולב. 

 

אבטחה פיזית לארגונים - דגשים חשובים

הכנת תיקי אבטחה לאירועים - מידע נוסף

איך בונים סקר סיכונים בארגון? לחץ כאן

 

 

 

 

Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.