הכשרת ובניית סע"ר
 

 

הסע"ר - מהו?

הסע"ר הוא ארגון של עובדי הרשות המקומית ושל מתנדבים ברשות המקומית או בגופים השונים (כגון מועצות אזוריות, ארגונים, מפעלים), שמטרתו להגיש סיוע בקהילה הכולל סיוע ראשוני לחילוץ, למתן עזרה ראשונה ולכיבוי אש באירוע חירום בכלל וברעידת אדמה בפרט. חברי הקהילה, המצויים בשטח האירוע בזמן התרחשותו, הם כוח זמין ומרכיב מרכזי במתן המענה לאירוע אסון המוני (רעידת אדמה). הכשרת הסע"ר כמגיבים ראשוניים תסייע להתגבר על הפער הקיים בשעות הראשונות שלאחר האירוע בין כמות אירועי החילוץ לבין כמות כוחות החילוץ.
 

ייעוד הסע"ר

ייעוד הסע"ר הוא ביצוע פעולות חילוץ קל מִיָדיות בשלב המענה הראשוני ובהמשך סיוע במשימות סיוע אזרחי לרשויות מקומיות ולגופים השונים.
 

משימות הסע"ר

איתור וחילוץ קל של לכודים גלויים וסמויים. טיפול רפואי ראשוני בנפגעים.איתור סיכונים באירוע ונטרולם (גז, מים, חשמל) או סימונם והרחקת אזרחים. כיבוי שרֵפות קטנות בשטח האירוע.הנחיית אזרחים בשטח האירוע להתנהגות נכונה. חבירה לכוחות החירום והעברת מידע.סיוע בכל תחום שיידרש לרשויות מקומיות, לגופים ולאזרחים.


מהו פק"מ אבטחה ומה חשיבותו?

מהו סקר סיכונים טרור? מבנה הסקר

 

הכשרת סע"ר

 

מבנה וארגון יחידות סע"ר

קיימים ארבעה סוגי יחידות סע"ר: יחידה רשותית, יחידה שכונתית, יחידה ליישוב ויחידה לארגון או למפעל.

יחידה רשותית - (עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית) - ברשות המקומית יוקם צוות רשותי אחד לפחות המתבסס על עובדי הרשות המקומית או על מתנדבים. מספר הצוותים הרשותיים יהיו בהתאם למאפייני הרשות ולגודלה.
עירייה - צוות אחד רשותי ועוד מספר צוותים לפי כמות השכונות, הרובעים או האזורים בהתאם לחלוקה הרשותית (לרוב 5-4 צוותים).
מועצה מקומית - צוות אחד רשותי וצוותים מקומיים נוספים בהתאם למאפייני ההתיישבות ולפיזורה.
מועצה אזורית -צוות אחד רשותי וצוותים מקומיים נוספים בהתאם למאפייני ההתיישבות ולפיזורה.
יחידה שכונתית - יחידה המתבססת על מתנדבים עם תוספת של עובדי הרשות המקומית בהתאם להחלטת הרשות המקומית.
יחידה ליישוב(כיתת כוננות יישובית) - יחידה המתבססת על מתנדבים מהיישוב.
יחידות לארגון או למפעל - יחידה המתבססת על עובדי הארגון או צוות החירום המפעלי בהתאמה.
 

לכל אחת מיחידות סע"ר מבנה היררכי דומה המורכב ממִפקדת יחידה, מצוות ומחוליית מחלצים.ייתכנו שינויים וחריגות מהמבנה המוצע ובלבד שהארגון יעמוד בשני כללים: שמירה על מבנה היררכי עם שרשרת פיקוד מוסדרת.שמירה על יכולת להתפצל ולפעול במקביל במספר מוקדים.
 

יחידת סע"ר רשותית או שכונתית

היחידה מורכבת ממפקדת היחידה האחראית לניהול ולתפעול היחידה ומצוותי חילוץ המורכבים מחוליות מחלצים האחראים לפעולות החילוץ בגזרה. היקף היחידה הוא כ-45 בעלי תפקידים, מתוכם חמישה בעלי תפקידים בתוך מפקדת היחידה (יפורט בהמשך) ו-40 מחלצים בתוך צוותי החילוץ. הרכב בעלי התפקידים ביחידה יהיה על בסיס עובדי הרשות המקומית ומתנדבים, ובעדיפות לעובדים בעלי זיקה לתפקיד זה גם בשגרה, כגון עובדי אגף שפ"ע (שיפור פני העיר). היקף הצוותים משתנה בין הרשויות בהתאם לגודל היחידה. פירוט מבנה מפקדת היחידה, צוות החילוץ וחוליית המחלצים:

מפקדת היחידה - מפקדת היחידה אחראית לניהול ולתפעול פעילות היחידה החל מהכשרת היחידה, האימונים, הרכבת היחידה, ופעילותה בחירום. מפקדת היחידה מונה חמישה בעלי תפקידים: ראש היחידה; סגן; אחראי מבצעים ונקודת ריכוז היחידה; אחראי לוגיסטיקה; "רץ" יחידתי.
צוות ביחידה - צוות חילוץ מורכב משמונה בעלי תפקידים: ראש הצוות (גם מחלץ בצוות); סגן (גם מחלץ בצוות); שישה מחלצים. הצוות מחולק לשתי חוליות, כאשר בכל חוליה ארבעה מחלצים. החלוקה לחוליות נועדה לאפשר לצוות לעבוד במספר מוקדי פעולה במקביל.
חוליה - כל חוליה בנויה מארבעה מחלצים והיא חלק ממבנה הצוות כפי שצוין לעיל.

 

יחידת סע"ר ביישוב או בארגון

יחידת סע"ר ביישוב או בארגון מורכבת ממִפקדת היחידה האחראית לניהול ולתפעול היחידה ומצוותי חילוץ המורכבים מחוליות של מחלצים האחראים לפעולות החילוץ בגזרה. היקף היחידה הוא כ-15 בעלי תפקידים, בחלוקה הבאה: שלושה בעלי תפקידים בתוך מפקדת היחידה (יפורט בהמשך) ו-12 מחלצים בצוותי החילוץ. היקף הצוותים משתנה בהתאם לגודל היחידה. פירוט מבנה של מפקדת היחידה, צוות חילוץ וחוליית מחלצים:
מפקדת היחידה - מפקדת היחידה אחראית על ניהול ותפעול פעילות היחידה החל מהכשרת היחידה, האימונים, הרכבת היחידה, ופעילותה בחירום. מפקדת היחידה מונה שלושה בעלי תפקידים, והם: ראש היחידה; סגן; "רץ" יחידתי.
צוות ביחידה- צוות חילוץ מורכב משישה בעלי תפקידים: ראש הצוות (גם מחלץ בצוות); סגן (גם מחלץ בצוות); ארבעה מחלצים. הצוות מחולק לשתי חוליות כאשר בכל חוליה שלושה מחלצים. החלוקה לחוליות נועדה לאפשר לצוות לעבוד במספר מוקדי פעולה במקביל.
חוליה - כל חוליה בנויה משלושה מחלצים והיא חלק ממבנה הצוות כפי שצוין לעיל.

 

משימות בעלי התפקידים ביחידה

ראש היחידה

אחריות להקמת היחידה ולשמירה על כשירותה.
תיאום אמצעים ייעודיים מהרשות המקומית לחילוץ קל.
ארגון רשימת שמות המחלצים ביחידה ומעקב אחר הכשרתם.
קיום תרגילים לשמירת כשירות.
פתיחת נקודת ריכוז ליחידה.
צבירת סד"כ היחידה.
גיבוש תמונת מצב על בסיס נתוני שטח ונתוני הסד"כ שנצבר.
קיום תדריך ויציאה לסריקה בגזרות.
ניסיון חבירה לגורמי חירום או לרשות המקומית.
גיוס מתנדבים ספונטניים בשטח האירוע.
חבירה לארגוני החירום או לרשות המקומית והעברת נתונים.
חלוקת הצוותים לגזרות עבודה וחוליות.
קביעת אופן הדיווח לאחור.
 

אחראי מבצעים ונקודת ריכוז

'פתיחת' נקודת ריכוז.
צבירת סד"כ צוותי.
גיבוש תמונת מצב על בסיס נתוני שטח ונתוני הסד"כ שנצבר.
קיום תדריך ויציאה לסריקה בגזרות.
ניסיון חבירה לגורמי חירום או הרשות המקומית.
גיוס מתנדבים ספונטניים בשטח האירוע.
חבירה לארגוני החירום או הרשות המקומית והעברת נתונים.
חלוקת הצוותים לחוליות עבודה וסריקה.
קביעת אופן הדיווח לאחור.
 

"רץ" יחידתי

הבאת ציוד חילוץ קל לאירוע.
קיום קשר עם צוותים אחרים במרחב.
קיום קשר עם הרשות המקומית או עם ארגוני החירום בגזרתו.
 

מחלץ סע"ר

הבאת ציוד חילוץ קל מהרשות המקומית והבית לאירוע.
איתור וחילוץ קל של לכודים גלויים וסמויים.
מתן טיפול רפואי ראשוני בנפגעים.
איתור סיכונים באירוע ונטרולם (גז, מים, חשמל) או לחלופין סימונם והרחקת אזרחים.
כיבוי שרפות קטנות בשטח האירוע.
הנחיית אזרחים בשטח האירוע להתנהגות נכונה.
חבירה לכוחות החירום והעברת מידע.

 

תפיסת ההפעלה

הנחות יסוד לתפיסת ההפעלה

כל בעלי התפקידים ביחידה עוברים הכשרה אחידה לחילוץ קל.ציוד ואמצעים לחילוץ - הניסיון בעולם מראה שמרבית הלכודים חולצו על ידי עוברי אורח מזדמנים עם ציוד ביתי. על ניסיון זה מתבססת תפיסת הסע"ר. לכן, כל מחלץ השייך ליחידת סע"ר יצטייד באמצעי חילוץ ביתיים. גם לאחר החבירה לכוחות החירום תמשיך היחידה להתנדב לפעולה באזורי אסון נוספים.
 

מצבי ההפעלה באירוע

תפיסת ההפעלה כוללת מצב הפעלה יחידני ומצב הפעלה יחידתי.
 

מצב ההפעלה היחידני

במצב ההפעלה היחידני מחלץ הסע"ר פועל בסביבה הקרובה לביתו.בהתרחשות אירוע, לאחר שיבטיח את ביטחון המשפחה הקרובה, יפעל באופן עצמאי, תוך ניסיון לגייס לעזרתו מתנדבים עוברי אורח בסביבה. מחלץ הסע"ר ומתנדבים נוספים יסרקו את הסביבה הקרובה לביתם בשיטתיות למציאת אירועים שבהם יוכלו להיות לעזר (כדוגמת חילוץ קל). אם ישנם אירועים שבהם הם נדרשים, עליהם להישאר ולסייע בפעולות החילוץ. אם אין אירועים כאלו או לחלופין שכל האירועים טופלו, יוכלו לעבור לשלב הבא בתפיסת ההפעלה - מצב ההפעלה היחידתי. בגיוס אזרחים ועוברי אורח על מחלץ הסע"ר לבחון בעיקר את התועלת שבגיוסם, למשל אם ישנם בעלי מקצוע קריטיים כדוגמת רופא, חובש, קבלן בעל מכשירי חילוץ.
 

מצב ההפעלה היחידתי

מספר שעות לאחר רעידת האדמה יחל שלב החבירה לצוות, ובו יחבור מחלץ הסע"ר לצוות בנקודת הריכוז שנקבעה מראש. מנקודה זו יפעל לטפל באירועים אחרים בהתאם להנחיות ראש היחידה. ראש היחידה, סגנו או נציג ממפקדת היחידה יגיע לנקודת הכינוס שנקבעה באימונים מיד לאחר התרחשות הרעידה ויחל לצבור מחלצים ולשבצם לחוליות ולצוותים. לאחר ארגון הצוותים ייצא ראש היחידה לביצוע סריקה באזור המוגדר תחת אחריותו כדי לסייע לטיפול באירועים. אחראי נקודת הריכוז יגיע אליה מיד לאחר התרחשות האירוע ויחל לצבור סד"כ. לאחר צבירת סד"כ מספקת ייצא אחראי נקודת הריכוז לסריקה באזור המוגדר תחת אחריותו כדי לסייע בטיפול באירועים.

 

השליטה באירוע

אמצעי השליטה באירוע העומדים לרשות ראש היחידה:
תדריך, קביעת מיקום המפקדה לשליטה וקביעת תכנית לפעולות החילוץ.
העברת תדריך - יש להעבירתדריך למחלצי הסע"ר שפועלים ושעתידים לצאת לפעולה בשטח האירוע. התדריך יתייחס לכל הדגשים לביצוע:

תיאור המצב עד כה.
מי עושה?מה עושים?ממתי עד מתי?
קביעת שיבוץ ואחראים.
חלוקת השטח לגזרות סריקה ראשוניות.
קביעת לוחות זמנים (סריקה, מפגשים עִתיים).
עדכון בנקודות פינוי נפגעים וחללים.
עדכון בהוראות הבטיחות.
 

קביעת מיקום המפקדה לשליטה

יש לאתר מקום מרכזי שיהווה מפקדה, ושממנו יוכל ראש היחידה לנהל את עבודת מחלצי הסע"ר באירוע.דגשים לניהול מפקדה זו:
יש לבחור מקום בטוח (אזור פתוח או מבנה יציב שלא התמוטט) יש לקבוע נוהל רישום של מחלצי הסע"ר.
יש לקבוע זמן לתדריך.
יש לקבוע שעות שבהם יתקיימו הערכות מצב.
יש לקבוע את נהלי הדיווח של מחלצי הסע"ר.
יש להיערך להעברת מקל לארגוני החירום.
תכנון פעולות החילוץ - יש לחלק את שטח הפעולה לגזרות עבודה לפי כמות מחלצי הסע"ר.
דגשים לתכנון פעולות החילוץ:יש לחלק את שטח הפעולה לגזרות עבודה לפי כמות מחלצי הסע"ר.
יש לקבוע את חלוקת העבודה בין הצוותים והחוליות לגזרות השונות.
יש להסביר מהם הפעולות שעל כל צוות לבצע.
יש לשים דגש על שיטת הסריקה והסימון של אזורי הפעולה.

 

יועץ מיגון - מה תפקידו?

אודות שלומי אדר ייעוץ בטחוני - לחץ כאן


 

בקשה להתייעצות- הצעת מחיר
Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שלח

תודה שפניתם אלינו.

המייל נשלח בהצלחה

 

שם מלא:

* שדה חובה 

טלפון:

* שדה חובה

דוא"ל:

*שדה חובה

תוכן ההודעה:

*שדה חובה

תחום התענינות: