ניהול סיכונים בארגון


 

ניהול סיכונים ארגוני הוא תהליך הקשור בניהול שוטף ומטרתו לאתר סיכונים/מפגעים, הערכת עוצמת הפגיעה/הנזק הפוטנציאליים - ותעדוף הטיפול בהם על פי העוצמה. התהליך כולל הגדרת השיפור הנדרש וההשקעה הנדרשת לשיפור ובקרה על ביצוע פעילויות השיפור. בחירת הארגון באופן הטיפול, כמו גם אימוץ מדיניות המתאימה לטיפול בסיכונים, הינו שלב קריטי בתהליך כולו.

ניהול סיכונים תפעוליים בארגון - מידע נוסף

ניהול סיכונים בארגון

תגובה מהירה שעושה את ההבדל

טיפול בסיכונים מהווה למעשה את איתורם של הסיכונים, מדידתם, החלטה על סוג המענה שיינתן בגינם, תשומת לב ופיקוח מתמיד אחריהם. ככזה, יש לקיימו באופן שוטף על מנת להפחית את השפעת הסיכונים על השגת יעדי החברה.

ניהול סיכונים בארגון ישפר את הבקרות הפנימיות בתהליכי העבודה, ייעל את תהליכי העבודה בארגון, יתכן ויצמצם סיכונים תפעוליים וסיכונים למעילות והונאות, יאפשר שקיפות גבוהה יותר של המידע והידע הקיימים בארגון ויאפשר פיקוח ושליטה גבוהה על פעילויות עובדי הארגון.

יישומו של תהליך ניהול סיכונים בארגון על פי מתודולוגיה מובנית ישפר וימקסם את תוצאות הארגון.

 

ניהול סיכונים ארגוני - עיקרי התורה

 

זיהוי, מיפוי, טיפול ובקרה של סיכונים כתהליך ניהולי ארגוני (כלי מתודולוגי). אימוץ תהליכים  כחלק בלתי נפרד מתהליך בקרה פנימית וחתירה לשיפור מתמיד. שילוב כלים בפעילות ניהול הבקרה לצורך מדידת ביצועים, הערכה, ניהול סיכונים בכלל הפעילויות המבוקרות. שימוש במתודולוגיה זו כחלק בלתי נפרד מתכניות העבודה השנתיות וניהול קיום והפעלה של תורה ומדיניות שיטתית לניהול סיכונים, לצד תפישות הפעלה פרקטיות בתחומי ההון האנושי.
 

הרציונל

כלי עזר שמשמעותו טיפול בחוסן התכנוני והביצועי של תאגידים-חברות  עסקים מחויבי ציות ורגולציה עבור הנהלות ודירקטוריונים לייעל תהליכים, לעמוד בהנחיות הרגולציה ובכך לשפר את ביצועיו העסקיים של הארגון ועמידתו ביעדיו האסטרטגיים. תוך כדי  יצירת פלטפורמה לשיח ודעות שונות על בסיס נתונים מאוזן ובסיס השוואתי, הצבת זרקור לשטחים/איזורים נחותים, יצירת תכניות טיפול המבוססות על כלים המחיבים נימוקים מבוססים וקבלת החלטות מאוזנות מבוססות נתונים.
 

קהלי יעד

קהל היעד של תהליכי ניהול סיכונים ארגוני הינו תאגידים בינלאומיים, חברות, ארגונים לוקליים, גופי שנסחרים בשווקים הפיננסים וכל הפירמות המחוייבות לעמוד באמות מידה רגולטוריות וכללי ציות של הגופים המפקחים ממעל.
 

יתרונות

עמידה איתנה בתרחישי ייחוס ומצבי חירום אזוריים. מיצוב גבוה בעולם העסקים אשר מאפשר דירוג כלכלי, עסקי, ותדמיתי מכובד ויוקרתי.
 

מהות המתודולוגיה לניהול סיכונים

1 - ניהול סיכונים לגבי מטרות אסטרטגיות
2 - מטרות תפעוליות – תכניות עבודה ופרויקטים, כלל הפעילויות לניצול המשאבים, ביעילות ומועילות
3 - בקרה ודיווח – תקציב וכספים, אמינות ומהימנות מערכי הבקרה,המידע והדיווח
4 - ציות - תאימות מליאה עם חוקים, אתיקה ורגולציה
 

שלב מכין - סקר סיכונים/איומים

כחלק מתהליך ניהול הסיכונים ארגוני ולאחר מיפוי הסיכונים והתגובות ומדידת הסיכון השיורי והשיורי המתכונן נהוג להגדיר תוכנית הפחתה אשר במסגרתה נקבעים שלבי העבודה למזעור הסיכונים על פי מידת השפעתם השיורית וזאת בכדי להביאם לרמת סיכון שיורי מתוכנן.

 

 • בחינת הסביבה הפנים ארגונית - זיהוי ומיפוי כרוטינה את כל  סביבת  הפעילות של הגופים המבוקרים על מנת  לאמוד את מידת  הסיכונים הסתברותם ופוטנציאל הנזק בהתממשותם
 • תיעדוף אופן הטיפול במניעתם
 • צמצום החשיפה לסיכונים
 • קביעת מתודולוגיה אסטרטגית לניהול חכם  ויעיל תחזוקת מנע "ניהולית" לאיומים /סיכונים פוטנציאליים עתידיים
   

מדגם מייצג של תתי נושאים לבחינה  סקר סיכונים -בסביבת העבודה

 

 • הונאה, שחיתות, גניבה והתנהגות לא אתית
 • סיכוני גהות ובטיחות, תאונות, פציעות ומוות
 • מגיפות ומחלות
 • סיכונים פסיכולוגיים, מתח, אגרסיה, הטרדה
 • בטיחות מידע, חסיון נתוני הפרט
 • אי ציות להוראות החוק והרגולציה
 • שימוש בסמים תרבות
 • בעיות משמעת, חבלה התפרצות מחלוקות, סכסוכי עבודה ושביתות רבות

 

פרקטיקה בתום ביצוע אבחון - סקר סיכונים

 

 • קביעת מדיניות מתודולוגיה מבוססת תוכנית פעולה כולל לניהול אירועי קיצון/משברים
 • הגדרת מסגרת עבודה לניהול סיכונים תוך התייחסות לרגולציות רלוונטיות
 • מיפוי תהליכים עסקיים לצורכי זיהוי מוקדי הסיכון
 • בחינת יכולות המבנה הארגוני לתמוך במדיניות ניהול הסיכונים
 • הגדרת יעדי שירות ורמות שירות - לרבות הגדרת "זמן נסבל" בהתאם למטריצת הסיכונים שאובחנה
 • בניית תוכניות הפחתה - פיתוח תגובות החברה לסיכונים המהותיים ביותר
 • הגדרת מדיניות מתכללת ניהול סיכונים בתהליכים עסקיים בהם נוצרת חשיפה לסיכון כגון הקצאת הון, ניהול מכרזים ורכש ועוד
 • עזרה בהטמעת שינוי תרבות ארגונית, בתפקידים בארגון ובתחומי האחריות בארגון להגברת המודעות לסיכון
 • זיהוי ומדידת סיכונים ברחבי הארגון
 • הטמעת מערכת מידע לדיווח על סיכונים

 

מדוע אנחנו  יכולים לסייע לך!
 

בחברתנו פיתחנו מודל שמשמש כ-Best practices ייעודי לביצוע  תהליך ניהול סיכונים תפעוליים הן לסקטור התעשייתי והן לסקטור השירותי במדינת ישראל. החברה היחידה שפעילה בקרב הגופים היצרנים המובילים ביותר במדינת ישראל. אנשינו הוכשרו בעולם התעשייתי ובאקדמיה למצבי חירום ובונים מערכי תפעול יחודיים לתאגידים בינלאומיים. החברה היחידה שמנהלת כיום מרכז הסברה On Line שמספק כלי ניהול אפקטיביים לחברות ועסקים – כיצד לפעול תפעולית לקראת מצב חירום במהלך מצב חירום ולאחריו. החברה היחידה שצוותיה נשענים על  מתודולוגיות בינלאומיות שהתאזרחו לדפוסי העבודה הייחודים של הסקטור התעשייתי/שירותים של מדינת ישראל.


נהלי אבטחת מידע למניעת פריצה לארגון - לחץ כאן לפרטים

תוכנה לניהול סיכונים תפעוליים בארגון - כדאי להכיר!

תוכנה לניהול סקרי ביטחון (DRP) - לחץ לפרטים

מהו סקר הנהלה? כלי ביקורת חשוב

 


ניהול סיכונים בארגון - בעידן החדש

 

סיכונים בתעשייה ובחברות היי טק
 

ניהול חברות כרוך באופן מובנה בקיומם של סיכונים שונים, ועל אחת כמה וכמה חברות תעשייתיות אשר בהן קיימים סיכונים נוספים לסיכונים פיננסיים וסיכוני שוק, מעצם אחזקת מלאים, מכונות וציוד.

בקשה להתייעצות- הצעת מחיר
Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שלח

תודה שפניתם אלינו.

המייל נשלח בהצלחה

 

שם מלא:

* שדה חובה 

טלפון:

* שדה חובה

דוא"ל:

*שדה חובה

תוכן ההודעה:

*שדה חובה

תחום התענינות: